Przekładnie walcowe o osiach równoległych
Seria Z

ATEX 2


Tramec proponuje 8 serii przekładni, w kategorii 2, obejmującej dyrektywę definiująca wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. W tym celu należy umieścić literkę A przed standardowym opisem podanym w ogólnym katalogu produktów Tramec. ATEX w kategorii 2 reguluje dyrektywa maszynowa 94/9/CE.
Wszystkie dane techniczne zawarte są w katalogu ATEX kat.2, natomiast wymiary reduktorów przedstawione są w ogólnym katalogu przekładni Tramec.
Przekładnie Tramec serii: AT, AZ, AP, AM, AR, AX, AK, AH są zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z dyrektywą maszynową 94/9/CE. Powyższe serie reduktorów są klasyfikowane wg grupy II, kategorii 2G i 2D (G dla gazów i D dla pyłów).


T4 jest klasą temperaturowa dla gazów i temp. 130°C dla pyłów.
Strefy 1 – 2 – 21 – 22
ATEX 2 = II 2G D ck T4 130° IP 66


Przekładnie serii: AT, AZ, AP, AM, AR, AX, AK, AH są przygotowane do pracy w zakresie temperatury otoczenia od -20 do 40°C dla ustalonej prędkości obrotowej – 1400 obr./min.


ATEX 3


Tramec proponuje 8 serii przekładni, w kategorii 3, obejmującej dyrektywę definiująca wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. W tym celu należy umieścić literkę B przed standardowym opisem podanym w ogólnym katalogu produktów Tramec. ATEX w kategorii 3 reguluje dyrektywa maszynowa 94/9/CE.
Wszystkie dane techniczne zawarte są w katalogu ATEX kat.3, natomiast wymiary reduktorów przedstawione są w ogólnym katalogu przekładni Tramec.
Przekładnie Tramec serii: BT, BZ, BP, BM, BR, BX, BK, BH są zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z dyrektywą maszynową 94/9/CE. Powyższe serie reduktorów są klasyfikowane wg grupy II, kategorii 3G i 3D (G dla gazów i D dla pyłów).


T4 jest klasą temperaturowa dla gazów i temp. 130°C dla pyłów.
Strefy 2 – 22
ATEX 3 = II  3G D ck T4 130° IP 66


Przekładnie serii: BT, BZ, BP, BM, BR, BX, BK, BH są przygotowane do pracy w zakresie temperatury otoczenia od -20 do 40°C dla ustalonej prędkości obrotowej od 500 do 1400 obr./min.

Konfiguracje:

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnej gamy produktów TRAMEC proszę zobaczyć obszar pobierania.